TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 

Doç.Dr. ONUR BALCI
Doç.Dr. ONUR BALCI
Görev
Telefon 344 280 16 48
E-Posta obalci@ksu.edu.tr
Akademi Ksu Sayfası
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:Onur BALCI

Doğum Tarihi:05 Nisan 1980 / SAMSUN

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Çukurova Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

2004

Doktora

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

TEKSTİL TERBİYESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI VE BU YÖNTEMLERİN KUMAŞ PERFORMANSINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN: PROF.DR.R.TUĞRUL OĞULATA

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

FARKLI BİTİM (APRE) İŞLEMLERİNİN KUMAŞ RENGİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE UYGUN TAHMİN MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DANIŞMAN: PROF.DR.R.TUĞRUL OĞULATA

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Tekstil Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Çukurova Üniversitesi

2002-2008

Yard.Doç.

Tekstil Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2009-2013

Doç.Dr.

Tekstil Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2013-....
 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Tamamlanan Tezler:

Ğassan ASKER:Pamuklu Kumaşlar İçin Farklı Enzimatik İşlemler ile Boyama Proseslerinin Kombine Uygulanabilirliğinin ve Boyama Performansı Üzerine Etkisinin Araştırılması (2010-2012)                            

Uğur GENÇER:Nano partikül Özellikleri Taşıyan Farklı Gümüş Malzemeler ile Tekstilde Kullanılacak Antibakteriyel Silikon Emülsiyonu Üretimi (2011-2012)

Burcu SANCAR BEŞEN: Tekstil Terbiyesinde Ozon Uygulamaları ile Sürdürülebilir, Ekonomik ve İnovatif Proseslerin Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011 - 2012)

 

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri:

Navruz PAKSOY: Pamuklu Dokuma ve Örme Kumaşları Ön Terbiye ve Boyama Proseslerinin Tek Banyoda Kombine Olarak Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012-...)

İlker AKMAN (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2012-…..): İplik Ön Terbiyesinde Sürdürülebilir Uygulamalar

Gözde Özlem KINOĞLU (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2012-…..): Silikon Esaslı Yumuşatıcıların Boyalı Kumaşın “Reproses” Yapılabilirliğine Etkisinin Araştırılması

Gökhan TANDOĞAN (Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, 2012-…): Tekstil Terbiyesinde Uygulanan Bitim İşlemlerinin İnsan Fizyolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 

Ders Aşamasındaki Doktora Öğrencileri:

 

Ğassan ASKER (Tekstil Mühendiliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

 

Ders Aşamasındaki Yüksek Lisans Öğrencileri:

Şule ÖNTEMEL (Tekstil Mühendiliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

Oğuz KARAKAŞ (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

Çağrı KARAAHMETOĞLU (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...) 

Demet KÜÇÜK (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

Sıddık YAVUZ (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

Metin KAYHAN (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

Ertuğrul DEMİR (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

Ders Aşamasındaki Doktora Öğrencileri:

Burcu Sancar BEŞEN (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2013-…..):

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

KSÜ BAP - MÜNFERİT (YÜRÜTÜCÜ)

Medikal Tekstil Üretimi İçin Nonwoven Yüzeylere Ozon Yağı ve Mikrokapsüllerin Püskürtme Yoluyla Aktarılması

Destek Dönemi: (18 Ay)      Destek Miktarı: 57.364

 

TÜBİTAK 1001: (YARDIMCI ARAŞTIRICI)

Antifungal ve Antibakteriyel Özellikte Bakır-Gümüş/ÇinkoOksit (Cu-Ag/ZnO) Nanokompozit Partiküllerinin Üretimi ve Tekstil Endüstrisinde Katma Değerli Ürün Eldesinde Kullanımı

Destek Dönemi: (24 Ay)      Destek Miktarı: 177.720

SAN-TEZ: (YÜRÜTÜCÜ)

Spor Giyim ve Denim Sektörü İçin İplik ve Dokuma İşletmelerindeki Üretim ve Yeni Ürün Geliştirme Süreçlerinin Tahminleme Esaslı Bir Model ve Yazılım ile Yeniden Dizaynı"

Destek Dönemi: Nisan 2014 (15 Ay)     Destek Miktarı: 157.000    Firma Ortağı: KİPAŞ Holding

TEKNOGİRİŞİM (YÜRÜTÜCÜ)

Ultrason Teknolojisi Desteği ile Gümüş Katkılı Nano Çinko Oksit Kompozit Toz Ürünlerin Sentezi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı(Devam Ediyor)

Destek Dönemi: Nisan 2013 (12 ay)      Destek Miktarı: 97.000 TL

SAN-TEZ: (YÜRÜTÜCÜ)

Tüm Tekstil Yaş Terbiye Prosesleri İçin Çok Fonksiyonlu, İnovatif Bir Aplikasyon Makinesi Tasarımı ve İmalatı (Devam Ediyor)

Destek Dönemi: Ekim 2012 (24 ay)      Destek Miktarı: 271.524 TL   Firma Ortağı: ATAÇ Elektrik - Makina

SAN-TEZ: (YRD. ARAŞTIRMACI)

Basınçlı Bobin Ve Gergili (Ramöz) Kumaş Kurutma Makinelerine Zeolit Yatak(Lar) Entegrasyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması (Devam Ediyor)

Destek Dönemi: Ekim 2012 (18 ay)      Destek Miktarı: 310.890 TL  Firma Ortağı: KİPAŞ Holding

SAN-TEZ: (YÜRÜTÜCÜ)

İndigo Çözgü Boyama Prosesi Sırasında Efekt Eldesi İçin Yenilikçi Ozon Uygulamaları, Uygun Sistem Tasarımı ve Katma Değeri Yüksek Denim Kumaş Eldesi (Tamamlandı)

DestekDönemi: Ağustos 2011 (27 ay)      Destek Miktarı: 415.495 TL   Firma Ortağı: BOSSA Ar&Ge Merkezi

SAN-TEZ: (YÜRÜTÜCÜ)

Gümüş (Ag+) ve/veya Çinko Oksit (ZnO) Takviyeli, Nano Partikül Boyutuna Sahip Farklı Tekstil Bitim Kimyasallarını Üretebilecek Sistemin Geliştirilmesi ve Bu Kimyasallar İçin Optimum Proses Şartlarının Belirlenmesi (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2010 Kasım (18 Ay-6 Ay Ek Süre Alındı) Destek Miktarı: 241.049 TL

KSÜ-BAP: (YÜRÜTÜCÜ)

Nanopartikül Boyutuna Sahip Tekstil Apre Kimyasallarının Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi ve Uygulama Detaylarının Belirlenmesi (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2011 Nisan (12 Ay) Destek Miktarı: 5.000 TL

KSÜ-LAP: (YÜRÜTÜCÜ)

Konvansiyonel Apre Uygulamaları ile Antibakteriyel Kimyasallarının Kombine Edilebilirliğinin Araştırılması (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2011 Nisan (6 Ay) Destek Miktarı: 2.000 TL

KSÜ-BAP (MÜNFERİT): (YÜRÜTÜCÜ)

Ozon Teknolojisinin Farklı Formlardaki Selülozik Materyallerin Ağartma Prosesinde Kullanımı, Sistemin Otomasyon Düzeneğinin Kurulması (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2009 Aralık (18 Ay) Destek Miktarı: 19.896,75 TL

KSÜ-LAP: (YÜRÜTÜCÜ)

İndirgen Yıkama Maddelerin Karakteristik Özelliklerinin Platin Elektrot Yöntemi ile Belirlenmesi ve Bu Özelliklerin Prosese Olan Etkilerinin İncelenmesi (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2009 Aralık (6 Ay) Destek Miktarı: 1.627,76 TL

ÇÜ-BAP: (YARDIMCI ARAŞTIRICI)

Farklı Bitim (Apre) İşlemlerinin Kumaş Rengine Olan Etkisinin Belirlenmesi ve Optimum Tahmin Modelinin Geliştirilmesi (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2006 Ekim (24 Ay) Destek Miktarı: 5.910 TL

ÇÜ-BAP: (YARDIMCI ARAŞTIRICI)

Tekstil Terbiyesinde Yeniden Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanması ve Bu Yöntemlerin Kumaş Performansına Olan Etkilerinin İncelenmesi (Tamamlandı)

Destek Dönemi: 2002 Ekim (12 Ay) Destek Miktarı: 1.089 TL

 

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı (2013 -  ...)

Tekstil Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bölüm Farabi Koordinatörü (2012 -  ...)

Tekstil Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Fakülte Bologna Koordinatörü (2011 -  ...)

Tekstil Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

Ödüller :

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                 TÜBİTAK       2014 (1 Adet)

Yurt Dışı Bilimsel Etkinlik Bursu (Kod.2224)           TÜBİTAK       2013

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                 TÜBİTAK       2013 (3 Adet)

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                 TÜBİTAK       2011 (1 Adet)

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                 TÜBİTAK       2009 (2 Adet)

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                 TÜBİTAK       2008 (2 Adet)

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                 TÜBİTAK       2007

Yurt Dışı Bilimsel Etkinlik Bursu (Kod.2224)           TÜBİTAK        2007

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

LİSANS DERSLERİ

GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ

KİMYASAL TEKSTİL MUAYENELERİ

BOYA VE BASKI TEKNOLOJİSİ

BOYAMA TEKNOLOJİSİ

BASKI TEKNOLOJİSİ

ÖZEL APRELER

BOYAMA ESASLARI

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ I

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ II

RENK BİLGİSİ

BİTİM İŞLEMLERİ

DOĞAL VE REJENERE LİFLERİN BOYANMASI

TEKSTİLDE ÖZEL KONULAR

 

LİSANS ÜSTÜ DERSLERİ

DENİM TERBİYESİ

TEKSTİLDE KURUTMA TEKNİKLERİ VE MAKİNELERİ

TEKSTİL TERBİYESİNDE ENZİMATİK İŞLEMLER

RENK FİZİĞİ VE TEKSTİL UYGULAMASI

TEKSTİL TERBİYESİNDE SÜRDÜLEBİLİR ÖN TERBİYE UYGULAMALARI

TEKSTİL TERBİYESİNDEN SİLİKON UYGULAMALARI

TEKSTİL TERBİYESİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI

TEKSTİL BOYA VE TERBİYE TEKNOLOJİSİNDE İLERİ UYGULAMALAR

TEKSTİL TERBİYESİNDE ANTİBAKTERİYEL UYGULAMALAR VE TEST YÖNTEMLERİ

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.M.TUTAK, B.SIDAR, O.BALCI, Zinc Chloride Treated and Silicone Softened Cotton Fabric: Effect of washing on Antibacterial Properties, TEKSTİL VE KONFEKSİYON (ISI) , 24/3, 298-302 pp., 2014

A2.O.BALCI, Ü.ALVER, B.S.BEŞEN, A.TANRIVERDİ, M.TUTAK, "In-Situ Generation of ZnO on the Textile Surfaces by Hydrothermal Method",  INDUSTRIA TEXTILA, Vol.65 (3), 2014.

A3.Ğ.ASKER, O.BALCI, "The Combination of Catalase and Cellulase Enzyme Treatments with Reactive Dyeing Process" INDUSTRIA TEXTILA, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.64 (6), pp.346-354, 2013

A4.U. GENÇER, O. BALCI, “Cellulase Enzyme Application for the Cotton Based Woven Fabrics - Part I: Determination of Effect of Enzyme on the Performance”, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.64 (1), pp.20-26, 2013

A5.O. BALCI, U. GENÇER, “Cellulase Enzyme Application for the Cotton Based Woven Fabrics - Part II: The Determining of Necessity and Application Sequence in the Finishing Process”, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.64 (2), pp.80-88, 2013

A6.B.SANCAR, O.BALCI, "Decolorization of Different Reactive Dye Wastewaters by O3 and O3/Ultrasound Alternatives Depending on Different Working Parameters", TEXTILE RESEARCH JOURNAL (ISI), DOI: 10.1177/0040517512460298, Vol.83 (6), pp.574-590, 2013

A7.O.BALCI, "New Approaches For Reductive Washing of Polyester Knitted Fabrics", TEKSTİL VE KONFEKSİYON (ISI) , 21/1, 42-49 pp., 2011

A8. O.BALCI, R.T.OĞULATA, "Prediction of the Changes on the CIELab values of Fabric After Chemical Finishing Using Artificial Neural Network and Linear Regression Models", FIBERS&POLYMERS (ISI), 10/3, 384-393 pp., 2009 , DOI: 10.1007/s12221-009-0384-2

A9.O.BALCI, R.T.OĞULATA, "Predıctıon of CIElab Values and Color Changıng Occurred After Chemical Finishing Applications By Artıfıcial Neural Networks On Dyed Fabrics", TEKSTİL VE KONFEKSİYON (ISI) , 19/1, 61-69 pp., 2099

A10.O.BALCI, S.N.OĞULATA, C.ŞAHİN, R.T.OĞULATA, "An Artificial Neural Network Approach to Prediction of the C8lorimetric Values of the Stripped Cotton Fabrics", FIBERS AND POLYMERS (ISI), 9/5, 604-614 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s12221-008-0096-z

A11.O.BALCI, S.N.OĞULATA, C.ŞAHİN, R.T.OĞULATA, "Predicting of CIELab Data and Wash Fastness of Nylon 6,6 Using Artificial Neural Network and Linear Regression Model", FIBERS AND POLYMERS (ISI), 9/2, 217-224 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s12221-008-0035-z (Lisans Üstü Tezden Üretilmemiştir)

A12.R.T.OĞULATA, O.BALCI, "Effects of Extra Washing Aftertreatments on Fastness and Spectrophotometric Properties of Dyed PET/Viscose/Elastane Fabric", JOURNAL OF TEXTILE INSTITUTE (ISI), 98/5, 409-419 pp., 2007 , DOI: 10.1080/00405000701475734

A13.R.T.OĞULATA, O.BALCI, "Investigation of the Stripping Process of the Reactive Dyes Using Organic Sulphur Reducing Agents in Alkali Condition", FIBERS AND POLYMERS (ISI), 8/1, 25-36 pp., 2007 , DOI: 10.1007/BF02908156

A14.S.N.OĞULATA, C.ŞAHİN, R.T.OĞULATA, O.BALCI, "The Prediction of Elongation and Recovery of Woven Bi-Stretch Fabric Using Artificial Neural Network and Linear Regression Models", FIBERS&TEXTILES IN EASTERN EUROPE (ISI), 14/2 (56), 46-49 pp., 2006 (Lisans Üstü Tezden Üretilmemiştir)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.O.BALCI, BESEN, B., S., UNCU, İ., KADIOĞLU, C., PAKSOY, N., The Bleaching of Indigo Dyed Cotton Yarn By Different Oxidative and Enzymatic Methods, 22-24 Mayıs 2013, DRESDEN-ALMANYA, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Onur BALCI.

B2.AKAY, O.E., BALCI, O., KARAOKUR, H., İ., AKMAN, İ., Investigation of Experimental Closed Loop Adsorbtion System for Textile Drying Processes, 22-24 Mayıs 2013, DRESDEN-ALMANYA, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B3.O.BALCI, G.TANDOGAN, B.SANCAR, "AUTEX 2012-12th World Textile Conference" konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Prediction of Important Properties of Woven Fabrics Treated by Different Resin Finishing Agents by Artificial Neural Networks", Cilt I, 881-887 pp., 13-15 Haziran 2012, ZADAR-HIRVATİSTAN, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Onur BALCI.

B4.O.BALCI, B.SANCAR, S.KOCATEPE, Ş.ŞİRİN, "AUTEX 2012-12th World Textile Conference" konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Ozonation of Indigo Dyed Warp Yarns and Investigation of Some Effective Parameter", Cilt I, 665-671 pp., 13-15 Haziran 2012, ZADAR-HIRVATİSTAN, Poster Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

B5. O.BALCI,F.TURAN, B.EBİN, S.GÜRMEN, "AUTEX 2011-11th World Textile Conference" konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Investigation of Application of Antibacterial Agents with Conventıonal and Nano Finishing Chemicals ın the Same Bath", 202 pp., 8-10 Haziran 2011, MULHOUSE-FRANSA, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Onur BALCI.

B6. O.BALCI,R.T. OĞULATA, TEXTILE SCIENCE 2007 konferansı dahilinde "TEXSCI-2007" bildiri kitapçığındaki "Prediction of the CIELab Values of the Stripped Cotton Fabrics Using Artificial Neural Network-Levenberg Marquardt Technique", 269-270 pp., LIBEREC-ÇEK CUMHURİYETİ, HAZİRAN-2007, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Onur BALCI.

B7.  O.BALCI,R.T.OĞULATA, TEXTILE SCIENCE 2007 konferansı dahilinde "TEXSCI 2007" bildiri kitapçığındaki "The Effects of Finishing Processes on CIELab Values of Dyed Polyester/Viscose Fabrics Having Different Constructions", 271-272 pp., LIBEREC-ÇEK CUMHURİYETİ, HAZİRAN 2007, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Onur BALCI.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.B. SANCAR, N. PAKSOY, O. BALCI, N. KURTOĞLU, “Pamuklu Dokuma Kumaşların Boyamaya Hazırlık İşlemlerinde Enzim Kullanım Olanaklarının İncelenmesi ve Kombine Proses Geliştirilmesi”, TEKSTİL VE MÜHENDİS, 19 (86), 7-13 pp., 2012

D2. O.BALCI,Ö.ÇAYLAN, N.CAN, “Silindir Üstü Bıçak Yöntemi Kullanılarak Yapılan Tek Yüz Kaplama İşlemini Etkileyen Proses Parametrelerinin İncelenmesi”, TEKSTİL VE MÜHENDİS, 18 (84), 15-22 pp., 2012

D3. O.BALCI,Ğ.ASKER, “İki İplik Futter Örme Kumaşların Kullanım ve Üretim Performansına Etkisi Olan Parametrelerin Tespit Edilmesi”, TEKSTİL & TEKNİK, 27 (323), 86-92 pp., 2012

D4.O.BALCI, Ğ.ASKER, N.KURTOĞLU, "Biyoparlatma ve Reaktif Boyama İşlemlerinden Kombine Uygulanması ile Hızlı Boyama Prosesi", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1/1, 39-48 pp., 2010

D5.O.BALCI, R.T.OĞULATA, "Kimyasal Apre Uygulamalarına Ait Bazı Parametrelerin Renge Etkisinin Belirlenmesi Bölüm I: Apre Maddesinin Kimyasal Yapısı", TEKSTİL & MARATON, 18/99, 34-49 pp., 2008

D6. O.BALCI,R.T.OĞULATA, "Kimyasal Apre Uygulamalarına Ait Bazı Parametrelerin Renge Etkisinin Belirlenmesi Bölüm II: Isıl İşlemler", TEKSTİL & MARATON, 18/99, 49-56 pp., 2008

D7. R.T.OĞULATA, O.BALCI, N.O.YONGA, "Pamuklu Kumaşların Boyanması Sırasında Bazı Yardımcı Kimyasalların Etkisinin Spektrofotometrik Olarak Belirlenmesi", 24/25, TEKSTİL & TEKNİK, 2008

D8. R.T.OĞULATA, O.BALCI, N.O.YONGA, "Yardımcı Kimyasalların Asidik Ortamda Boyanan Poliester Örme Kumaşların CIELab Değerlerine Etkisinin Belirlenmesi", TEKSTİL VE MÜHENDİS, 14/65, 29-38 pp., 2008

D9. O.BALCI,R.T.OĞULATA, "Boyanmış Kumaşlarda Farklı Kimyasal Apre Uygulamaları Nedeniyle Meydana Gelen Renk Değişiminin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi", TEKSTİL VE MÜHENDİS , 14/67, 1-8 pp., 2007

D10. R.T.OĞULATA, O.BALCI, Ş.KALAYCI, A.İMRE, "Farklı Kimyasal Apre Uygulamalarının Fiziksel Performansa Etkileri ve İstatistiksel Değerlendirmesi", TEKSTİL & TEKNİK, 23/272, 112-128 pp., 2007

D11. R.T.OĞULATA, O.BALCI, Ş.KALAYCI, A.İMRE, "Kimyasal Apre Uygulamalarının Boyama Prosesi Sonrası Renk Değişimi Üzerindeki Etkisi ve İstatistiksel Değerlendirme", TEKSTİL & MARATON , 17/88, 52-67 pp., 2007

D12. O.BALCI,R.TOĞULATA, "Farklı İndirgen (Redüktif) Yıkama Maddeleriyle Gerçekleştirilen Boyarmadde Sökümü İşleminin Kumaş Boyutsal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi", TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 16/3, 194-200 pp., 2006

D13. Y.YEŞİL, O.BALCI, "Dokuma Kumaşlarda Elastan Elyafının Fiziksel Performansa Etkisinin Genel Faktöriyel Tasarım Kullanılarak İncelenmesi", TEKSTİL & TEKNİK, 21/250, 200-212 pp., 2005

D14. O.BALCI,R.T.OĞULATA, "İndirgen Yıkamayla Yapılan Boyarmadde Sökümü ve Yeniden Boyama İşleminin Kullanım Haslıklarına Etkisi", TEKSTİL VE MÜHENDİS, 58, 10-17 pp., 2005

D15. M.BEBEKLİ, O.BALCI, "%100 Polyester ve %100 Mikro Polyester Örme Kumaşların Çektirme Yöntemine Göre Boyama ve Haslık Sonuçlarının Karşılaştırılması", TEKSTİL & TEKNİK, 246, 234-243 pp., 2005

D16. O.BALCI,R.T.OĞULATA, "Redüktif Boyarmadde Sökümü İle Yapılan Düzeltme İşleminin Kumaş Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", TEKSTİL VE MÜHENDİS, 57, 17-25 pp., 2005

D17. O.BALCI, R.T.OĞULATA, "Seçilmiş Tekstil İşletmelerinde Bazı Ürünler İçin Kalite Analizi", TEKSTİL & TEKNİK, 231, 239-245 pp., 2004

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.PAKSOY, N., BALCI, O., ÖZGÜN, C., F.,Pamuklu Dokuma Kumaşların Ön Terbiye ve Boyama İşlemlerinin Tek Banyoda Kombine Uygulanabilirliği, 14.Ulusal&1.Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, pp.19-20, BURSA, TÜRKİYE, 2013 – Sözlü Bildiridir.

E2.BEŞEN, S., B., BALCI, O., YAMAN, O., ASLAN, H.,Tekstil Boyama/Yıkama Atık Suyunun Ozon Gazı ve Ultrasonik Homojenizatör Kullanılarak Renksizleştirilmesi, 14.Ulusal&1.Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, pp.30-31, BURSA, TÜRKİYE, 2013 – Sözlü Bildiridir.

E3.B.SANCAR, A.E.BEYLİ, O.BALCI, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Tekstilde Her Türlü Ozon Uygulaması İçin En Uygun Makine Tasarımı-Jigger Makinesi Üzerinde Bir Uygulama", 317-318 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E4.Z.ÖNDER, O.BALCI, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Ultrasonik Ses Dalgasının Tekstil Materyalinin Kurutulması Üzerine Etkisi", 331-332 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir (Proje fikri yarışmada 6. olmuştur).

E5.S.KOCATEPE, O.BALCI, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Fonksiyonel Yatak Örtüsü Tasarımı", 329-330 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E6.Ş.ŞİRİN, O.BALCI, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Isı-Nem Değiştirgeçli Adsorbant Tekstil Yüzeyleri İçin Zeolit Minerali Kullanımı", 117-118 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E7.D.ÇETİNER, O.BALCI, S.GÜRMEN, M.TUTAK, U.GENÇER, E.DEMİR, F.TÜRKMEN, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Tekstil Sektörü İçin Çok Fonksiyonlu Nano Antibakteriyel Silikon Emülsiyonu Üretimi Ve Ürün Optimizasyonu", 319-320 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir (Proje fikri yarışmada 9. olmuştur).

E8.A.E.BEYLİ, O.BALCI, E.DİRENÇ, O.YAMAN, H.ASLAN, B.SANCAR, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Boyahane Atık Sularının Renksizleştirilmesi Ve Tekrar Kullanımı İçin Sürekli Renk Kontrollü Kesiksiz Ozon Uygulama Sisteminin Tasarımı", 321-322 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E9.F.TÜRKMEN, O.BALCI, U.GENÇER, B.SANCAR IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Silikon Emülsiyonu Üretiminde Homojenizatör Kullanımı", 323-324 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir (Proje fikri yarışmada 10. olmuştur).

E10.O.BALCI, G.KONUR, N.KURT, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Entegre Tekstil İşletmelerinde Toplam Renk Yönetimi Kavramı İçin Yapay Sinir Ağı Tabanlı Yazılım", 325-326 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E11.G.GEYİK, A.E.BEYLİ, O.BALCI, B.SANCAR, O.YAMAN, H.ASLAN, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Boyama Sonrası Ard Yıkama İşlemlerinde Suda Çözünmüş Ozon Gazı Kullanımı İçin Otomasyona Sahip Uygun Sistem (Ler) Tasarımı", 327-328 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E12.O.BALCI,A.E.BEYLİ, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Oksijen Depolayabilen Medikal Amaçlı Akıllı Giysi Tasarımı", 119-120 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E13.O.E.AKAY, O.BALCI, A.BAŞKAN, Y.ELBİSTANLI, E.BAZ, IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI etkinliği dahilinde "IV.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" kitapçığındaki "Tekstil Kurutma Sistemlerinde Zeolit Mineralinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması", 467-468 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2012 - Poster Bildiridir.

E.14.O.BALCI,T.BEDİZ, E.KAHRİMAN, K.ÜNAL, M.ASLANKURT, A.DEMİRCİ, Z.K.PINARLI, H.AKDAOĞLU, "TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ, 13.TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU" kitapçığındaki, "Farklı Tekniklerle Üretilen Konvansiyonel ve Nano Silikon Esaslı Özel Yumuşatıcı Kimyasalların Karakterizasyonu ve Kullanım Olanaklarının Araştırılması", 125-144 pp., 02-04 Haziran 2011, BURSA, TÜRKİYE - Sözlü olarak sunulmuştur, Sunan: Onur BALCI.

E15. F.TURAN, O.BALCI, O.TURAN, III.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI konferansı dahilinde "III.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" bildiri kitapçığındaki "TEKSTİL KİMYASALLARININ NANO PARTİKÜL BOYUTUNA GETİRİLMESİ İÇİN UYGUN SİSTEMİN TASARLANMASI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ", 237-238 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2011 - Poster Bildiridir.

E16. O.BALCI,Ğ.ASKER, A.E.BEYLİ, III.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI konferansı dahilinde "III.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI" bildiri kitapçığındaki "Ozon Gazı İle Ağartma İçin Otomatik Kontrollü Bir Besleme Sisteminin Jet Makinesine Adaptasyonu", 235-236 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT, 2011 - Poster Bildiridir.

E17. O.BALCI, Ğ.ASKER, UİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE "II.AR-GE PROJE PAZARI" PLATFORMU konferansı dahilinde "UİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE "II.AR-GE PROJE PAZARI" PLATFORMU" bildiri kitapçığındaki "Ozon Teknolojisinin Farklı Formlardaki Selülozik Materyallerin Ağartma Prosesinde Verimli Kullanımı İçin Yeni Uygulamalar", 117-118 pp., BURSA, TÜRKİYE, ŞUBAT 2010 - Poster Bildiridir.

E18. O.BALCI,F.TURAN, UİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE "II.AR-GE PROJE PAZARI" PLATFORMU konferansı dahilinde "UİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE "II.AR-GE PROJE PAZARI" PLATFORMU" bildiri kitapçığındaki "Bitim İşlemleri Sonrası Boyanmış Kumaşta Oluşacak Renk Farklılıklarını Yapay Sinir Ağları Kullanarak Tahmin Edebilecek Otomasyon Sisteminin Kurulması, Renk Eşleme Fonksiyonun Oluşturulması", 119-120 pp., BURSA, İSTANBUL, ŞUBAT, 2010 - Poster Bildiridir.

E19. O.BALCI,R.T.OĞULATA, II.TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ konferansı dahilinde "II.TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI" bildiri kitapçığındaki "Alkali ve Asidik Şartlarda Redüktif Yıkama ve Haslık Performansına Etkilerinin Karşılaştırılması", 179-187 pp., GAZİANTEP, TÜRKİYE, EKİM, 2007 - Sözlü Bildiri Sunulmuştur.

E.20. O.BALCI,R.T.OĞULATA, TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU XI konferansı dahilinde "TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER" bildiri kitapçığındaki "Yumuşaklık ve Buruşmazlık Aprelerinin Haslıklar ve Renk Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi", 63-83 pp., BURSA, İSTANBUL, MAYIS-HAZİRAN, 2007 - Sözlü Bildiri Sunulmuştur.

E.21. O.BALCI,R.T.OĞULATA, TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ Bildiri konferansı dahilinde "Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Redüktif Boyarmadde Söküm İşleminin Kumaş Fiziksel Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", 165-176 pp., GAZİANTEP, TÜRKİYE, EKİM, 2005 - Sözlü Bildiri Sunulmuştur.

Belgeyi İndirin
 
Diğer Bölümler
İletişim Bilgileri
Telefon :0 344 280 16 57
Faks :0 344 280 16 02
E-Posta :fnozturk@ksu.edu.tr
Yazılım & Tasarım
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Yazılım Grubu
& web@ksu.edu.tr