ÖZGEÇMİŞ

Doç.Dr. SUAT ÇETİNER

suatcetiner@ksu.edu.tr

Adı Soyadı:          Suat ÇETİNER

Doğum Tarihi: 1980 / Kahramanmaraş

Öğrenim Durumu

 Derece Bölüm/ProgramÜniversite  Yıl
 Lisans Tekstil Mühendisliği Uludag Üniversitesi 2003
 Yüksek Lisans Tekstil Mühendisliği  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2006
 Doktora Tekstil Mühendisliği   İstanbul Teknik Üniversitesi 2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

"Seçilmiş Denim Kumaş ve Dikiş İpliklerinde Yıkama İşleminin Dikiş Performansı Üzerindeki Etkisi" Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yasemin KORKMAZ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

"Polipirol-Poli(Akrilonitril-ko-Vinil Asetat) Kompozit İnce Film ve Nanolif Oluşumu ve Karakterizasyonu" Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma KALAOĞLU, Tez Eş Danışmanı: Prof. Dr. A. Sezai SARAÇ


Görevler


Görev ÜnvanıGörev Yeri Yıl 
 Arş. Gör. KSÜ Müh-Mim Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü 2005-2006
 Öğr. Gör. KSÜ Müh-Mim Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
 2006-2007
 Yrd. Doç. Dr.  KSÜ Müh-Mim Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü  2011-2015
 Doç. Dr. KSÜ Müh-Mim Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü  2015-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Mezun Öğrenciler:

Sema SAMATYA: Poliüretan(PU)-Polipirol(PPy) Kompozit Tekstil Yüzeylerinin Elektriksel ve Sensör Özelliklerinin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği ABD, Haziran-2015)

Hidayet KÖSE: Polipirol ve Poli(3,4-etilendioksitiyofen) ile Kaplanmış Kumaşların Elektriksel ve Elektromanyetik  Ekranlama Davranışlarının Araştırılması, (Tekstil Mühendisliği ABD, Ocak-2015)

Şeyma KANARA: İletken Polimerik Kompozit Tekstil Yüzeylerinin Elektriksel, Elektromanyetik Kalkanlama ve Sensör Davranışlarının Araştırılması (Tekstil Mühendisliği ABD, Eylül-2014)

Alaeddin AKKÜNCÜ:Farklı Partikül Boyutlarına Sahip Silikonlar ile İşlem Görmüş Kumaşların Performans Özelliklerinin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği ABD, Nisan-2014). 

Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrenciler

Ayşe Didem EROL: Farklı Enine Kesite Sahip Filamentlerden Dokunan Poliester Kumaşların Elektriksel ve Basınç Sensörü Davranışlarının Araştırılması (Tekstil Mühendisliği ABD, 2016-...)

Mehmet Reşat BELTENFaz Değiştiren Malzemeler (FDM) ile İşlem Görmüş Kumaşların Performans Özelliklerin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği ABD, 2016-...)

Tevfik Murat LEBLEBİCİ: Polister, Viskon, Elastan Karışımlı Kumaşların Elastan Farklarının Kumaş Performans Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi (Tekstil Mühendisliği ABD, 2013-...)

Ders Aşamasındaki Lisansüstü Öğrenciler

Doktora:

Hidayet KÖSE (Tekstil Mühendisliği ABD, 2017-...)

Alaeddin AKKÜNCÜ (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD, 2016-...)

Yüksek Lisans:

Merve ALKAP (Tekstil Mühendisliği ABD, 2015-...)

Serpil YILDIZ (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013-...)


PROJE DENEYİMİ:

TÜBİTAK-ARDEB

İletken Polimerler Varlığında Oluşturulan Kompozit Tekstil Yüzeylerinin Elektriksel, Elektromanyetik Kalkanlama ve Sensör Davranışlarının Araştırılması (Tamamlandı)
TÜBİTAK 3501, Yürütücü
Proje No: 112M265
11/2012-11/2014
Destek Miktarı: 191.600 TL
 
Gümüş Nanopartikülleri İçeren P(AN-ko-VAc) Kompozit Nanoliflerinin Dielektrik Özellikleri Üzerinde Sıcaklık ve Frekansın Etkisi (Tamamlandı)
TÜBİTAK 1002, Yürütücü
Proje No:112M562
02/2013-02/2014
Destek Miktarı: 29.500 TL
 
Belirli Dielektrik ve Manyetik Özellikte Nanoyapıda Kompozitlerden Oluşan Özel Amaçlar için Koruma ve Soğurma Panelleri
TÜBİTAK 2528, Bursiyer
Proje No: 107T578
08/2008-08/2010
Destek Miktarı: 182.319 TL
 
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (BSTB) 

Isıtma Yapabilen ve Sensör Özelliği Gösteren Akıllı/Fonksiyonel Tekstil Ürünleri Tasarımı ve Geliştirilmesi (Tamamlandı)
TEKNOGİRİŞİM, Yürütücü
Proje No: 0803.TGSD.2015
06/2015 - 08/2016
Destek Miktarı: 85.000 TL

Yeni Akrilonitril Kopolimeri Geliştirilmesi (Tamamlandı)
SAN-TEZ, Araştırmacı
Proje No: 00745.STZ.2010-2
04/2011-10/2012
Destek Miktarı: 141.900 TL 
 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)
 

Polipirol ve Poli(3,4-etilendioksitiyofen) ile Kaplanmış Fonksiyonel Poliester Kumaşların Elektriksel ve Elektromanyetik Kalkanlama Davranışlarının Araştırılması(Tamamlandı)

KSÜ BAP,Yürütücü

2014-2015

Destek Miktarı: 7.493 TL

 
Vinil Kopolimerlerinin Konjuge Polimerler Varlığında Yükseltgen Polimerizasyonu, İletken Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu (Tamamlandı)
İTÜ BAP, Araştırmacı
2009-2010
Destek Miktarı: 12.000 TL
 
TÜBİTAK-SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME TEZİ DESTEKLEME PROGRAMI
 
Bitirme Tezi Adı: Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Malzeme ile İşlem Görmüş Kumaşların Performans Özelliklerinin Araştırılması (Tamamlandı)
Tez Öğrencileri: Esma KAYNAK
Tez Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Suat ÇETİNER
Destek Dönemi: 2013-2014 Bahar YY
Destek Miktarı: 3.500 TL
Deneysel çalışmalara KİPAŞ AŞ destek vermiştir.
 

Bitirme Tezi Adı:Farklı Molekül Büyüklüklerine Sahip Dispers Boyarmaddelerle Boyanmış Polyester, Polyester/Viskon Kumaşların Apre Sonrası Haslık Özelliklerinin Araştırılması(Tamamlandı)

Tez Öğrencileri: Mehmet Reşat BELTEN

Tez Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Suat ÇETİNER

Destek Dönemi: 2013-2014 Bahar YY

Destek Miktarı: 4.000 TL

Deneysel çalışmalara KİPAŞ AŞ destek vermiştir.

Bitirme Tezi Adı: Farklı Molekül Büyüklüklerine Sahip Dispers Boyarmaddeler ile Boyanmış Polyester, Polyester-Viskon Kumaşların Çeşitli Haslık Özelliklerinin Araştırılması (Tamamlandı).

Tez Öğrencileri: İhsan Caner AKDOĞAN
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Suat ÇETİNER
Destek Dönemi: 2012-2013 Bahar YY
Destek Miktarı: 2.500 TL
Deneysel çalışmalara KİPAŞ AŞ destek vermiştir.
 
Bitirme Tezi Adı: Mikro ve Nano Silikon Emülsiyonları ile Muamele Edilmiş Örme Kumaşlarda Haslık Özelliklerinin İncelenmesi (Tamamlandı)
Tez Öğrencileri: Gülşah ÖZBAŞ ve Halime HURÇ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Suat ÇETİNER
Destek Dönemi: 2012-2013 Bahar YY
Destek Miktarı: 3.200 TL
Deneysel çalışmalara ÇMS Tekstil destek vermiştir.
 

İdari Görevler:

  FBE Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-     )

  Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı  (2012-2013)

  Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü  (2012-    )

  Müh-Mim Fakültesi Staj Komisyon Üyeliği (2012-2013)

  Müh-Mim Fakültesi Ar-Ge Proje Pazarı Komisyon Üyeliği (2012-2017)


  Burslar:

  • Tübitak Yurt İçi Doktora Bursu (2007-2011)
  • Tübitak Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu (2004-2006)
  • MEB Yurt Dışı Doktora Bursu (2008)

  Ödüller:

  • Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Birinciliği (2003) Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri (UBYT) (2010, 2010, 2011, 2011, 2011)

  Araştırma/İlgi Alanları:

  • Elektronik Tekstiller
  • İletken Polimerler
  • Nano yapılı iletken polimerik kompozitler
  • İletken kompozit tekstil yüzeylerinin elektromanyetik kalkanlama ve sensör davranışları
  • Elektro çekim yöntemi ile bikomponent nanolif üretimi
  • Elektro çekim yöntemi ile iletken polimerik kompozit yüzey oluşumu; spektrofotometrik, morfolojik, elektrik/dielektrik ve termal karakterizasyonu

  Laboratuvar Deneyimi:

  • FTIR-ATR Spektrofotometre (Perkin Elmer, Spectrum One, with a universal ATR attachment with a diamond and ZnSe crystal)
  • UV-Vis Spektrofotometre (Perkin Elmer Lambda 45)
  • Atomik Kuvvet Mikroskobu (Nanosurf EasyScan2 AFM)
  • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEC / SNE-3000M Nano Eye Mini-SEM)
  • Dinamik Mekanik Analizör (TA 800 DMA)
  • Geniş Bant Dielektrik Spektrometre (Alpha-A High Performance Frequency Analyzer, Frequency Domain 0.001 Hz - 3 GHz) 
  • Elektro çekim (Gamma High Voltage, New Era NE 300 Şırınga Pompası)

  Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

  Güz Yarıyılında Verilen Dersler

   TM205 Konfeksiyon Esasları

   TM465 Konfeksiyon Makinaları

   TM483 Sentetik İplik Üretimi

   TM325 Bilimsel Yazım ve Sunum Teknikleri

   TM417 Bitirme projesi-I

   TM419 Tekstil Mühendisliğinde Özel Konular-I

   TMM525 Nanolif Oluşumu ve Uygulama Alanları (YL)

   TMM527 Giysi Konforu (YL)

   Bahar Yarıyılında Verilen Dersler

   TM360 Konfeksiyon Teknolojisi

   TM454 Nanoteknoloji ve Akıllı Tekstiller

   TM418 Bitirme projesi-II

   TM420 Tekstil Mühendisliğinde Özel Konular-II

   TMM526 İletken Polimerik Kompozitler (YL)

   TMM528 Akıllı Tekstiller (YL)

   ESERLER

   A. Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) Yayınlanan Makaleler

   A1. Cetiner, S., Sirin, S., Olariu, M., Sarac, A.S."Frequency and Temperature Dependence of Dielectric Behaviors for Conductive Acrylic Composites", Advances in Polymer Technology, 35 (1), 1-10, (2016).

   A2. Cetiner, S., "Dielectric and Morphological Studies of Nanostructured Polypyrrole Coated Cotton Fabrics", Textile Research Journal, 84(14), 1463-1475 (2014).

   A3. Cetiner, S., Olariu, M., Sarac, A.S. "Fabrication of Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate)-Poly(N-Methyl Pyrrole) Composite Nanofibers", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8(2), 677-683 (2013).

   A4. Cetiner, S., Sen, S., Arman, B., Sarac, A.S., "Acrylonitrile-Vinyl Acetate Copolymer Nanofibers with Different Vinylacetate Content", Journal of Applied Polymer Science, 127(5), 3830-3838 (2013).

   A5. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., “Preparation and Characterization of Conductive Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate) Composite Films: Matrix Polymerization of Pyrrole Derivatives’’, Fibers and Polymers, 12(2), 151-158 (2011).

   A6. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., "Dielectric, FTIR Spectroscopic and Atomic force microscopic (AFM) Studies on Polypyrrole-Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate) Composites’’, Polymer Composites, 32(4), 546-557 (2011).

   A7. Cetiner, S., Olariu, M., Ciobanu, R.C., Karakas, H., Kalaoglu, F., Sarac, A.S., "Polypyrrole-Polyacrylonitrile Composite Films: Dielectric, Spectrophotometric and Morphologic Characterization’’, Fibers and Polymers, 11(6), 843-850 (2010).

   A8. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., "Electrospun Nanofibers of Polypyrrole-Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate)”,  Textile Research Journal, 80(17), 1784-1792 (2010).

   A9. Cetiner, S., Karakas, H., Ciobanu, R.C., Olariu, M., Kaya, N.U., Unsal, C., Kalaoglu, F., Sarac, A.S., "Polymerization of Pyrrole Derivatives on Polyacrylonitrile Matrix, FTIR-ATR and Dielectric Spectroscopic Characterization of Composite Thin Films”, Synthetic Metals, 160, 1189-1196 (2010).

   B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

   B1. Sirin, S., Cetiner, S., Sarac, A.S., "Deposition of Ultrathin Coatings of Conductive Polymers Onto Nanofibrous Webs For Flexible Supercapacitors", 14th AUTEX World Textile Conference, May 26th to 28th 2014, Bursa, Turkey. 

   B2. Samatya, S.,Cetiner, S., Sarac, A.S., "Strain Sensing Behavior of Electrically Conductive Polyurerthane Composite Films", 14th AUTEX World Textile Conference, May 26th to 28th 2014, Bursa, Turkey. 

   B3. Cetiner, S., Sirin, S., Sarac, A.S., "Conducting Polymer Based Textile Composite Materials For Smart Textiles", The International Istanbul Textile Congress 2013, May 30th to June 1th 2013, Istanbul, Turkey 

   B4. Cetiner, S., "Poly(N-Methyl Pyrrole)-Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate) Composite Nanofibers", Vth International Technical Textiles Congress, 7-9 November 2012, Izmir, Turkey.

   B5. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Sarac, A.S., Karakas, H., "Polythiophene Based Polyacrylonitrile Composites", 12th World Textile Congress AUTEX, 13-15 June 2012, Zadar, Croatia.

   B6. Cetiner, S., Olariu, M, Kaya, N, Aradoaei, S., "Thermally Stimulated Discharge Currents of Poly(Acrylonitrile-co-Acrylic Acid)-Polypyrrole Composites, International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers", 24-28 May 2012, Budapest, Hungary.

   B7. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., "Characterization of Conductive Poly(N-Methyl Pyrrole)-Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate) Composite Films’’, IVth International Technical Textiles Congress, 16-18 May 2010, Istanbul, Turkey.

   B8. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H., Kalaoglu, Sarac, A.S., “Poly(N-Methyl Pyrrole) Containing Semi Conductive P(AN-co-VAc) Composite Films’’, The Fiber Society Spring 2010 International Conference, 12-14 May 2010, Bursa, Turkey.

   B9. Sarac, A.S., Cetiner, S., “Polymerization of Pyrrole Derivatives on Polyacrylonitrile and P(AN-co-VAc) Matrix: Thin film and nanofiber formation”, International Conference on Nanomaterials and Nanosystems-Nanomats”, 10-13 August 2009, Istanbul, Turkey.

   B10. Cetiner, S., Kaya, N.U., Unsal, C., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., “Characterization of Conductive Polyacrylonitrile/Poly-N-Methyl Pyrrole Composite Thin Films”, Autex 2009 World Textile Conference, 26-29 May 2009, İzmir, Turkey.

   B11. Unsal, C., Cetiner, S., Kaya, N.U., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., “Spectroscopic and Mechanical Characterization of Electrically Conductive P(AN-co-BuA) Composite Thin Films”, Autex 2009 World Textile Conference, 26-29 May 2009, İzmir, Turkey.

   B12. Unsal, C., Cetiner, S., Kaya, N.U., Kalaoglu, F., Karakas, H., Sarac, A.S., “Characterization of Conductive Polyacrylonitrile/Polypyrrole Compos47ite Thin Films”, 2nd International Scientific Conference “Textiles of the Future, 13-15 November 2008, Kortrijk, Belgium.

   B13. Sarac, A.S., Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H., Bakkalci, G., Ciobanu, R.C., “FTIR Spectroscopic Studies on Polyacrylonitrile/Polypyrrole Composite Thin Films”, 2nd  International Conference Advanced Composite Materials Engineering (COMAT), 9 – 11 October 2008, Brasov, Romania.

   C1. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar

   C2. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

   C2-1. Cetiner, S. Teknik Tekstil 2013 Frankfurt Fuarı Butekom Teknolojik Değerlendirme Raporu, Tarım Teknik Tekstilleri (Agrotech), Syf:13-18, Ocak-2014

   D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

   D1. Belten, M.R., Çetiner, S., "Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi", KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016, Kahramanmaraş

   D2. Şirin, Ş., Çetiner, S., Sarac, A.S., "Polymer Nanofibers via Electrospinning:Factors Affecting Nanofiber Quality", KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2013, Kahramanmaraş.

   D3. Çetinaslan, K., Mezarcıöz, S., Cetiner, S., “Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi”, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2013, Kahramanmaraş.

   D4. Korkmaz, Y., Cetiner, S., “Dikiş Büzgüsüne Etki Eden Denim Kumaş ve Dikiş İpliği Parametrelerinin Araştırılması”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2008, Kahramanmaraş.

   D5. Korkmaz, Y., Cetiner, S., “Dikiş Mukavemetine Etki Eden Denim Kumaş ve Dikiş İpliği Parametrelerinin Araştırılması”, Tekstil ve Mühendis, Sayı 65, 2008, Kahramanmaraş.

   D6. Cetiner, S., Polilaktikasit (PLA) Lifleri, "Nonwoven Technical Textiles Technology", Sayı 16, 66-75, 2007.

   E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

   E1. Tasci, B., Sirin, S., Samatya, S., Dolaz, M., Cetiner, S., "Development of Silver Nanoparticles on P(AN-co-VAc) Nanofibers Prepareed by Electrospinning", 9. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi, 24-28 Haziran 2013, Erzurum

   E2. Samatya, S., Sirin, S., Tasci, B., Cetiner, S., "Polypyrrole Based Nanocomposites for Conductive Textiles", 9. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi, 24-28 Haziran 2013, Erzurum

   E3. Cetiner, S., Samatya, S., "Polipirol Katkılı İletken Polipiropilen Nanokompozit Lif Üretimi", Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, 4-5 Nisan 2013, Bursa

   E4. Cetiner, S., Samatya, S., "iletken Polivinil Alkol (PVA) ve Polipiropilen (PP) ile Bikomponent Lif Üretimi", Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı", 4-5 Nisan 2013, Bursa.    

   E5. Şirin, Ş., Cetiner, S., "UV Işınlarının Etkisiyle Renk Değiştiren Tekstil Yüzeyleri", Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, 4-5 Nisan 2013, Bursa.

   E6. Kocatepe, S., Cetiner, S., "Fonksiyonel Kanguru Uyku Seti", Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi", 4-5 Nisan 2013, Bursa. 

   E7. Cetiner, S., “Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Poly(Acrylonitrile-co-Vinyl Acetate) Composite Nanofibers”, 8. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 25-29 Haziran 2012, Ankara

   E8. Cetiner, S., Sen, S., Arman, B., Sarac, A.S., “Electrospinning of Acrylonitrile-Vinyl Acetate Copolymers”, 7.  Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 27-01 Temmuz 2011, İstanbul.

   E9. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas, H, Sarac A.S., "İletken Kompozit Yüzey Oluşumu ve Karakterizasyonu’’, Akıllı Tekstiller Ar-Ge Proje Pazarı, 21-22 Ekim 2010, Gaziantep.

   E10. Dalgıç, U.,Cetiner, S., Kaya, N.U., Balkan, T., Sarac, A.S., "Polipirol-Poli(Akrilonitril-ko-Metil Metakrilat) Kompozit Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli.

   E11. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas H., Sarac, A.S., “Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Polipirol-Poli(Akrilonitril-ko-Vinil Asetat) Kompozit Yüzey Oluşumu”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe II. AR-GE Proje Pazarı, 18 Şubat 2010, Bursa.

   E12. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas H., Sarac, A.S., “Optimization of the Electrospinning Conditions of P(AN-co-VAc) Micro and Nanofibers”, 5. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 8-12 Haziran 2009, Eskişehir.

   E13. Cetiner, S., Kalaoglu, F., Karakas H., Sarac, A.S., Unsal, C., Kaya, N.U., “İletken Poliakrilonitril/Polipirol Kompozit Filmler”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. AR-GE Proje Pazarı, 19 Şubat 2009, Bursa.

   E14. Karakas, H., Sarac, A.S., Kalaoglu, F., Cetiner, S., Unsal, C., “Tekstil Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu”, İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı, 12-13 Şubat 2009, İstanbul. 

   F. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri

   G. Diğer Yayınlar

   G1. Sarac, A.S., Cetiner, S., Karakas, H., Kalaoglu, F., “Morphology and electrical properties of intrinsically conducting polymer composites”, Society of Plastic Engineers (SPE) Plastics Research Online, 10.1002/spepro.003623, 2011.