ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. ONUR BALCI

obalci@ksu.edu.tr

Kişisel Bilgiler

Adı: Onur

Soyadı: BALCI

Doğum tarihi ve Yeri: 05.04.1980 / Samsun

Uyruk: Türkiye

Eğitim Derecesi: Doktora


İletişim Bilgileri

Telefon: +90 (344) 300 16 48

E- posta: obalci@ksu.edu.tr / obalci@aktifarge.com / obalci80@hotmail.com


Mezun olduğu kurum/ başlangıç ve bitiş yılı

Diploma derecesi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

2004-2008

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

2002-2004

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

1998-2002

Lisans

Yabancı Dil Bilgileri: İngilizce (İyi Derece)

Dil Puanı: 67,50 KPDS (2011)

Üyelikler: Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB)

Tekstil Mühendisleri Odası

Diğer beceriler: MS Office Uygulamaları, Design Expert, Neuro Solutions Artificial Neural Network, SPSS

Güncel pozisyonu: Doçent (Öğretim Üyesi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

İş Deneyimleri

Çalışma tarihi

Konum

Şirket/Kurum

Pozisyon

01 Mart 2019 - …

Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.

Öğretim Üyesi

7 Ekim 2013-2019

Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Doçent

Öğretim Üyesi

2013- …

Türkiye

KSÜ Teknokent

İNOVAKTİF

AR-GE DANIŞMANLIK

Genel Müdür ve

Şirket Sahibi

2009-2013

Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

(Yrd.Doç.Dr.)

Öğretim Üyesi

2002-2008

Türkiye

Çukurova Üniversitesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

2002-2002

Türkiye

Çukurova Tekstil İşletmeleri

Boyahane Şefi

Lisans Üstü Öğrenci Bilgileri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Tamamlanan Tezler

·       Ğassan ASKER: Pamuklu Kumaşlar İçin Farklı Enzimatik İşlemler ile Boyama Proseslerinin Kombine Uygulanabilirliğinin ve Boyama Performansı Üzerine Etkisinin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010-2012)                           

·       Uğur GENÇER: Nano partikül Özellikleri Taşıyan Farklı Gümüş Malzemeler ile Tekstilde Kullanılacak Antibakteriyel Silikon Emülsiyonu Üretimi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011-2012)

·       Burcu SANCAR BEŞEN: Tekstil Terbiyesinde Ozon Uygulamaları ile Sürdürülebilir, Ekonomik ve İnovatif Proseslerin Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011 - 2012)

·       Gözde Özlem KINOĞLU: Silikon Esaslı Yumuşatıcıların Pamuklu Kumaşların Konfor Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012 - 2014)

·       Navruz PAKSOY: Pamuklu Dokuma ve Örme Kumaşları Ön Terbiye ve Boyama Proseslerinin Tek Banyoda Kombine Olarak Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012-2015)

·       Gökhan TANDOĞAN: Tekstil Terbiyesinde Uygulanan Bitim İşlemlerinin İnsan Fizyolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, 2012-2015)

·       Şule ÖNTEMEL: Şantuklu ve Özlü İpliklerin ve Bu İpliklerden Üretilen Ham Dokuma Kumaşların Seçilen Performans Kriterlerinin Tahmin Edilmesi İçin Model Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-2016)

·       Sıddık YAVUZ: %100 Pamuklu İpliklerin Denim Sektörü İçin Köpük Aplikasyon Yöntemi İle Renklendirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014- 2016)

·       Demet KÜÇÜK: Antifungal ve Bakteriyel Özellikte bakır- gümüş/ çinko oksit (CuAg/ZnO) Nanokompozit Partiküllerinin Üretimi ve Tekstilde Kullanımı (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014- 2016)

·       İlker AKMAN: Farklı Kimyasal Yapılardaki Su İtici Apre Malzemelerinin Denim Kumaşlara Köpük Aplikasyon Tekniği ile Aktarılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2012-2018)

·       Sabiha BAKAN: Çeşitli Yumuşaklık Bitim Kimyasallarının Buruşmazlık Apresinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması İçin Prosese/Kumaşa Etkilerinin Belirlenmesi ve Bu Etkinin Tahminlenmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015-2018)

 

Devam Eden Tezler

·       Oğuz KARAKAŞ: Pamuk Elyafının Kalite Özelliklerine ve Boyama Reçetesine Bağlı Olarak Renklendirme Veriminin Yapay Sinir Ağı Tekniği ile Tahmin Edilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

·       Ertuğrul DEMİR: Bitkisel Yağ Destekli Silikon Emülsiyonu Üretimi ve Performansının Araştırılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

·       Metin KAYHAN: Köpük Aplikasyon Tekniği İle Aktarılan Silikon Kimyasalının, Mekanik İşlemler (Kalandır, Sanfor) ve Yıkamalar Sonrası Denim Kumaş Performansının Değişimine Olan Etkisinin İncelenmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

·       Çağrı KARAAHMETOĞLU: Gömleklik Kumaşlarda Konstrüksiyon ve Buruşmazlık Bitim İşlemi Parametrelerine Bağlı Olarak Dayanım Test Standartlarının Birbirine Dönüşümü İçin Tahmin Modeli Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

·       Bahar ŞAHİN: Ozon Uygulamalarının İndigo Boyalı Kumaşlarda Haslık ve Tuşe Üzerine Etkisinin Araştırılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

·       Songül ATA GENÇER: RTV-2 Tipi Silikonların Tekstil Yüzeylerinin Performansını Artırmada Apre Malzemesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

·       Elif Aylin AKÇUL: Şardonlu 3 İplik Kumaşlarda Elyaf Dökülme Durumunun Belirlenmesi İçin Yöntem Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

Ders Aşamasındaki Yüksek Lisans Öğrencileri

·       Fulden YÜKSEL (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

·       Mürüvet ARSLAN (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

·       Gözde ŞAHİN (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018-...)

·       Görkem ŞERMET (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018-...)

 Yönetilen Doktora Tezleri

Tamamlanan Tezler

·       Burcu Sancar BEŞEN: Ozonlanmış Bitkisel Yağ İçeren Mikrokapsüllerin Üretilmesi Ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2013- 2016)

Devam Eden Tezler

    ·   Ğassan ASKER : Üç İplik/Futter Örgü Kumaşlarda Şardon İşlemi Sonrası Hav Dökülmesi Sorununun İyileştirilmesi Amacıyla Proses Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-...)

     ·     Koray PEKTAŞ: Çözelti Üfleme (Solution Blowing) Tekniği Kullanılarak Öz Kısmında Ozonlu Yağ İçeren Bikomponent Lif Çekimi Ve Medikal Tekstil Eldesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

     ·      Hakan KALINKÜTÜK: Seçilmiş İplik/Örgü/Terbiye Parametrelerine Bağlı Olarak Dikiş İğnesi Ömrünün Tahmin Edilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016-...)

     ·    Sıddık YAVUZ: Denim Kumaş Üretim Parametrelerinin Tahminlenmesi İçin Yapay Sinir Ağı Modeli Geliştirilmesi (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018-…)

Ders Aşamasındaki Doktora Öğrencileri

      ·   Navruz PAKSOY (100/2000 Doktora Programı Bursiyeri) (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017-…)

· İlker AKMAN (Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018-…)


Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Dersler

Lisans Dersleri

     ·       TM 250 Boyama Esasları

     ·       TM 313 Boya ve Baskı Teknolojisi

     ·       TM 318 Bitim İşlemleri

     ·       TM 452 Özel Apreler

     ·       TM 453 Renk Bilgisi

Lisansüstü Dersleri

     ·       TMM6009 Tekstilde Yapay Sinir Ağı Uygulamaları

     ·       TMM6000 Tekstil Terbiyesinden Silikon Uygulamaları

     ·       TMM5011 Tekstilde Kurutma Teknikleri ve Makineleri

     ·       TMM511 Tekstil Boya ve Terbiye Teknolojisinde İleri Teknolojiler

     ·       TMM5013 Tekstil Terbiyesinde Enzimatik İşlemler

     ·       TMM5018 Renk Fiziği ve Tekstil Uygulaması

     ·       TMM5020 Tekstil Terbiyesinde Nano teknoloji Uygulamaları

     ·       TMM510 Denim Terbiyesi

     ·       BMD578 Tekstil Terbiyesinde Sürdürülebilir Ön Terbiye Uygulamaları

     ·       BMD580 Tekstil Terbiyesinde Antibakteriyel Uygulamalar ve Test Yöntemleri

 

Araştırma/Proje deneyimi

PATENTLER

 

Patent No

Patent Adı

Yayınlanma tarihi

Tescil tarihi

1.

2012/06861

Ramöz ve bobin kurutma makinelerinde zeolit yatak kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması ile ilgili yöntem

2013/10/21

2017/21/07

2.

2015/05747

Bobin Formundaki İpliklerin Yaş İşlemlerinin ve Kurutma İşleminin Gerçekleştirildiği Tekstil Makinesi

2015/05/12

 

Devam ediyor


AKADEMİK ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ

1.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK TEYDEB 1505

Proje Adı

Şardon Haslığı Test Yönteminin Geliştirilmesi

Proje Bütçesi (TL)

284.070 TL

Proje Destek Dönemi

Aralık 2018 (18 Ay) – Devam Ediyor

 2.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

KSÜ BAP MÜNFERİT

Proje Adı

Ozon Gazı ile İşlem Görmüş Bitkisel-Hayvansal Yağlar ve Bu Yağların Kapsüllerini İçeren Medikal Özellikleri Geliştirilmiş Nanolif ve Tekstil Yüzeyi Eldesi

Proje Bütçesi (TL)

35.954,10 TL

Proje Destek Dönemi

Ocak 2018 (21 Ay) – Devam Ediyor

 3.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK- (1507 Projesi)

Proje Adı

Development of medical textiles containing ozonized oil microcapsules – Tamamlandı

Proje Bütçesi (TL)

295.622,00

Şirket

İNOVAKTİF ARGE DANIŞMANLIK – TEKNOZONE OZON SİSTEMLERİ

Proje Destek Dönemi

Temmuz 2015 (18 Ay)

 4.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi- Münferit Proje

Proje Adı

Medikal Tekstil Üretimi İçin Nonwoven Yüzeylere Ozon Yağı ve Mikrokapsüllerin Püskürtme Yoluyla Aktarılması

Proje Bütçesi (TL)

57.364,00

Proje Destek Dönemi

Eylül 2014 (18 ay)

5.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

BSTB -(SANTEZ)

Proje Adı

Spor Giyim ve Denim Sektörü İçin İplik ve Dokuma İşletmelerindeki Üretim ve Yeni Ürün Geliştirme Süreçlerinin Tahminleme Esaslı Bir Model ve Yazılım ile Yeniden Dizaynı

Proje Bütçesi (TL)

157.000,00

Proje Destek Dönemi

Nisan 2014 (15 ay)

Proje Ortağı

Kipaş Holding Ar-Ge Merkezi - Kahramanmaraş

 6.

Projedeki Görevi

Araştırmacı

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK ARDEB (1001)

Proje Adı

Antifungal ve Antibakteriyel Özellikte Bakır-Gümüş/ÇinkoOksit (Cu-Ag/ZnO) Nanokompozit Partiküllerinin Üretimi ve Tekstil Endüstrisinde Katma Değerli Ürün Eldesinde Kullanımı

Proje Bütçesi (TL)

177.720,00

Proje Destek Dönemi

Mart 2014 (2 Yıl)

 7.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

BSTB –(TEKNOGİRİŞİM)

Proje Adı

Ultrason Teknolojisi Desteği ile Gümüş Katkılı Nano Çinko Oksit Kompozit Toz Ürünlerin Sentezi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı

Proje Bütçesi (TL)

97.000,00

Proje Destek Dönemi

Nisan 2013 (12 ay)

 8.

Projedeki Görevi

Araştırıcı

Destekleyen Kurum

BSTB - (SANTEZ)

Proje Adı

Basınçlı Bobin Ve Gergili (Ramöz) Kumaş Kurutma Makinelerine Zeolit Yatak (Lar) Entegrasyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması

Proje Bütçesi (TL)

310.890,00

Proje Destek Dönemi

Ekim 2012 (18 ay)

Proje Ortağı

KİPAŞ Holding Ar-Ge Merkezi - Kahramanmaraş

 9.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

BSTB - (SANTEZ)

Proje Adı

Tüm Tekstil Yaş Terbiye Prosesleri İçin Çok Fonksiyonlu, İnovatif Bir Aplikasyon Makinesi Tasarımı ve İmalatı

Proje Bütçesi (TL)

271.524,00

Proje Destek Dönemi

Ekim 2012 (24 ay)

Proje Ortağı

ATAÇ Elektrik- Makine - İstanbul

 10.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

BSTB - (SANTEZ)

Proje Adı

İndigo Çözgü Boyama Prosesi Sırasında Efekt Eldesi İçin Yenilikçi Ozon Uygulamaları, Uygun Sistem Tasarımı ve Katma Değeri Yüksek Denim Kumaş Eldesi

Proje Bütçesi (TL)

415.495,00

Proje Destek Dönemi

Ağustos 2011 (27 ay)

Proje Ortağı

BOSSA Ar-Ge Merkezi - Adana

11.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Proje Adı

Nanopartikül Boyutuna Sahip Tekstil Apre Kimyasallarının Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi ve Uygulama Detaylarının Belirlenmesi

Proje Bütçesi (TL)

5.000,00

Proje Destek Dönemi

Nisan 2011 (12 ay)

 12.

Projedeki Görevi

Araştırıcı

Destekleyen Kurum

BSTB - (SANTEZ)

Proje Adı

Gümüş (Ag+) ve/veya Çinko Oksit (ZnO) Takviyeli, Nano Partikül Boyutuna Sahip Farklı Tekstil Bitim Kimyasallarını Üretebilecek Sistemin Geliştirilmesi ve Bu Kimyasallar İçin Optimum Proses Şartlarının Belirlenmesi

Proje Bütçesi (TL)

241.049,00

Proje Destek Dönemi

Kasım 2010 (18 ay- 6 ay ek süre alındı)

Proje Ortağı

ECON Kimya - Kahramanmaraş

 13.

Projedeki Görevi

Yürütücü

Destekleyen Kurum

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Münferit Proje

Proje Adı

Ozon Teknolojisinin Farklı Formlardaki Selülozik Materyallerin Ağartma Prosesinde Kullanımı, Sistemin Otomasyon Düzeneğinin Kurulması

Proje Bütçesi (TL)

19.896,75

Proje Destek Dönemi

Aralık 2009 (18 ay)

 

Akademik Yayınlar

     A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. O.BALCI, B.S.BEŞEN, KINOĞLU, G., Ö., Silicone Oil Based Softeners Including Different Additives - Part I: Characterization of The Softeners And Investigation of Their Effects On Mechanical Properties of The Fabrics, The International Journal of Clothing Science And Technology,  DOI.10.1108/IJCST-04-2018-0047, Volume:31, Issue:1, pp.16-31, 2019.

A2. O.BALCI, B.S.BEŞEN, KINOĞLU, G., Ö., Silicone Oil Based Softeners Including Different Additıves - Part II: Investigation of Effects of Silicone Softeners on The Comfort Properties of The Fabrics, The International Journal of Clothing Science and Technology,   DOI.10.1108/IJCST-04-2018-0048, Volume:31, Issue:1, pp.130-144, 2019.

A3. BEŞEN, B., S., BALCI, O., Investigation of The Effects of Silicone Emulsions Having Different Particle Sizes on Knitted Fabrics Depending on the Type of Yarn, The International Journal of Clothing Science and Technology, Volume: 29,   Issue: 3, Pages: 394-416, 2017.

A4. BEŞEN, B., S., BALCI, O., GÜNEŞOĞLU, C., ORHAN, M., SOMUNCUOĞLU, E., İ., TATLI, İ.,İ., Obtaining Medical Textiles Including Microcapsules of the Ozonated Vegetable Oils, Fibers And Polymers   Volume: 18   Issue: 6   Pages: 1079-1090 , 2017.

A5. BALCI, O., KÜÇÜK, D., TUTAK,M.,In-situ Coated of Ag, ZnO, Ag/ZnO Composite Nano Paticles to the Technical Fiber by Hydrothermal Method, The International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 28, Issue.3, 340-367,  2016.

A6. BEŞEN, B.,S., BALCI,O.,  “Fading of Cotton Yarn Colored With C.I. Vat Blue 1 (Indigo Dye) via Ozone Application, The Journal Of The International Ozone Assocıation-Ozone: Science& Engineering, Volume:38 Issue: 5, Pages:395-409, 2016.

A7. BEŞEN, B.,S., GÜNEŞOĞLU, C., BALCI,O.,  Antibacterial Finishing of 100% Cotton Fabric with β- Cyclodextrin- Ozonated Olive Oil Inclusion Complex, AATCC Journal of Research, Vol.3, No.6, Page:12-18, 2016.

A8. TUTAK, M., SIDAR, B., BALCI, O., Zinc Chloride Treated and Silicone Softened Cotton Fabric: Effect of washing on Antibacterial Properties, Tekstil ve Konfeksiyon (ISI), 24/3, Page:298-302, 2014.

A9. BALCI, O., ALVER, Ü., BEŞEN, B., S., TANRIVERDİ, A., TUTAK, M., In-Situ Generation of ZnO on the Textile Surfaces by Hydrothermal Method, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.65 (3), 80-84, 2014.

A10. ASKER, Ğ., BALCI, O., The Combination of Catalase and Cellulase Enzyme Treatments with Reactive Dyeing Process, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.64 (6), Page:346-354, 2013.

A11. BALCI, O., GENÇER,U., “Cellulase Enzyme Application for the Cotton Based Woven Fabrics - Part II: The Determining of Necessity and Application Sequence in the Finishing Process”, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.64 (2), Page:80-88, 2013.

A12. BALCI, O., GENÇER,U., “Cellulase Enzyme Application for the Cotton Based Woven Fabrics -Part I: Determinaton of Effect of Enzym on the Performance”, INDUSTRIA TEXTILA, Vol.64 (1), Page:20-26, 2013.

 A13. SANCAR, B., BALCI, O., "Decolorization of Different Reactive Dye Wastewaters by O3 and O3/Ultrasound Alternatives Depending on Different Working Parameters", Textile Research Journal, Vol.83 (6), Page:.574-590, 2013.

A14. BALCI, O., New Approaches For Reductive Washing of Polyester Knitted Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon , 21/1, Page:42-49, 2011.

A15. BALCI,O., OĞULATA,R.,T., Prediction of the Changes on the CIELab values of Fabric After Chemical Finishing Using Artificial Neural Network and Linear Regression Models, Fibers&Polymers, 10/3, Page:384-393, 2009.

A16. BALCI,O., OĞULATA,R.,T.,  "Predictıon of CIElab Values and Color Changing Occurred After Chemical Finishing Applications By Artıfıcial Neural Networks On Dyed Fabrics", Tekstil ve Konfeksiyon , 19/1, Page: 61-69, 2009.

A17. BALCI,O., OĞULATA,S.,N., ŞAHİN,C., OĞULATA,R.,T., "An Artificial Neural Network Approach to Prediction of the Colorimetric Values of the Stripped Cotton Fabrics", Fibers&Polymers (ISI), 9/5, Page: 604-614, 2008.

A18. BALCI,O., OĞULATA,S.,N., ŞAHİN,C., OĞULATA,R.,T., "Predicting of CIELab Data and Wash Fastness of Nylon 6,6 Using Artificial Neural Network and Linear Regression Model", Fibers&Polymers, 9/2, Page: 217-224, 2008.

A19. OĞULATA,R.,T.,  BALCI,O., "Effects of Extra Washing Aftertreatments on Fastness and Spectrophotometric Properties of Dyed PET/Viscose/Elastane Fabric", The Journal of Textile Institute, 98/5, Page: 409-419, 2007.

A20. OĞULATA,R.,T.,  BALCI,O., "Investigation of the Stripping Process of the Reactive Dyes Using Organic Sulphur Reducing Agents in Alkali Condition", Fibers&Polymers, 8/1, Page: 25-36, 2007.

A21. OĞULATA,S.,N., ŞAHİN,C., OĞULATA,R.,T., BALCI,O., "The Prediction of Elongation and Recovery of Woven Bi-Stretch Fabric Using Artificial Neural Network and Linear Regression Models", Fibers&Textiles in Eastern Europe, 14/2 (56), Page: 46-49, 2006.

     B.   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


B1. PEKTAŞ, K., BALCI, O., BEŞEN, B., S., GÜNEŞOĞLU, C., ORHAN, M., Transferring of the PVA Microcapsules Containing Ozonized Oils onto Textile Surfaces and Evaluation of Their Antibacterial Activity, VII.International Technical Textiles Congress (ITTC 2018), İzmir, Türkiye, Ekim 2018, Sözlü Bildiri

B2. BEŞEN, B.,S., BALCI, O., Antibacterial Fabric Production with Process Water of Synthesis of Nanoparticle by Hydrothermal Method, VII.International Technical Textiles Congress (ITTC 2018), İzmir, Türkiye, Ekim 2018, Sözlü Bildiri

B3. OĞUL, A., B., YILDIZ, Y., BAKAR, E., BALCI, O., PAKSOY, N., Elyaf Boyalı Melanj İplik Üretiminde Kompakt Eğirme Sistemi Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve İplik/Örgü Kumaş Performans Değerlerine Etkisinin İncelenmesi, 3rd International Mediterranean Scinece and Engineering Congress (IMSEC 2018), pp.1559-1563, 24-26 Ekim 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B4. KARAKAŞ, O., IŞIK, M., ŞAHİN, C., BALCI, O., İplik Boyama Süreçlerinde İşletme-Laboratuar Renk Farklılığını Tahminleyecek YSA Modelinin Geliştirilmesi, 3rd International Mediterranean Scinece and Engineering Congress (IMSEC 2018), pp.1564-1567, 24-26 Ekim 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B5. NAZ, İ., BEŞEN, B., S., PEKTAŞ, K., KESKİ, F., BALCI, O., Investigation on the Possibilities of the Re-Using of the Waste Water Decolored with Ozone Gase in the Washing Processes, 3rd International Mediterranean Scinece and Engineering Congress (IMSEC 2018), pp.1568-1571, 24-26 Ekim 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

 B6. ÇALIK, H., S., PEKTAŞ, K., BALCI, O., PAKSOY, N., Tekrarlı Kullanımlarda Selülaz Enzimlerinin Kumaş Fiziksel Performans ve Boyama Verimine Olan Etkisinin İncelenmesi, 3rd International Mediterranean Scinece and Engineering Congress (IMSEC 2018), pp.1575-1577, 24-26 Ekim 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B7. ARABACI, B., BALCI, O., AÇIKBAŞ, Ö., A., Redüktif Yıkama Maddelerinin Çalışma Şartlarına Bağlı Olarak Karakterize Edilmesi ve Yıkama Performansı ile Olan İlişkisinin Araştırılması, 3rd International Mediterranean Scinece and Engineering Congress (IMSEC 2018), pp.1578-1588, 24-26 Ekim 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B8. GENÇER, A., S., BAŞKONUŞ, İ., PEKTAŞ, K., BALCI, O., RTV-2 Silikonların Dokuma Pamuklu Kumaşlara Aktarılması ve Güç Tutuşurluk Özelliklerinin İncelenmesi, 3rd International Mediterranean Scinece and Engineering Congress (IMSEC 2018), pp.1623-1627, 24-26 Ekim 2018, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B9. AKMAN, İ., BALCI, O., PEKTAŞ, K., The Research on the Applicability of Transferring of the Water Repellent Chemicals via Foam Application Method Onto Textile Surfaces, 18th World Textile Conference (AUTEX 2018), pp.471 – 473, 20-22 Haziran 2018, İstanbul, Türkiye, Sözlü Bildiri

B10. AKINCI, F. C., NALBANTBAŞI, G., PAKSOY, N., PEKTAŞ, P., BALCI, O., The Effects Of The Reactive Dyestuff Groups Used In The Dyeing Recipe On The Colour Fastness To Light, Washing (C09) And Artificial Weathering, 18th World Textile Conference (AUTEX 2018), pp.565 – 566, 20 -22 Haziran 2018, İstanbul, Türkiye, Poster Sunumu

B11. PEKTAŞ, K., BEŞEN, B.S., BALCI, O., GÜNEŞOĞLU, C., ORHAN, M., TATLI, İ., The Usage of Microcapsules Containing Various Ozonated Oils in The Produce Of Anti-Bacterial Textile Surfaces, 3. International Congress on Health Care and Medical Textiles (EGEMEDITEX 2017), pp.108-118, 25-28 Ekim 2017, İzmir, Türkiye, Sözlü Bildiri

B12. PEKTAŞ, K., BALCI, O., SARGIN, S., Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Enzimlerin Proseslerde Tekrar Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması” 2nd International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2017), pp.1143-1149, 25-27 Ekim 2017, Adana, TÜRKİYE, Sözlü Bildiri

B13. ÇETİN, M., BEKİROĞLU, E., DURSUN, U., BALCI, O., Yaştan Yaşa Soğuk Kasar Prosesinin Geliştirilmesi ve %100 Pamuklu Dokuma Kumaşlara Uygulanması, 2nd International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2017), pp.2059-2065, 25-27 Ekim 2017, Adana, TÜRKİYE, Sözlü Bildiri

B14. GÖKENÇ, İ., KARAKAŞ, O., ŞAHİN, C., BALCI, O., KUVVETLİ, K., Bobin Boyama İşlemi Sonrası İplik Renginin Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Yapay Sinir Ağı Tekniği İle Tahmin Edilmesi, 2nd International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2017), pp.2066-2072, 25-27 Ekim 2017, Adana, TÜRKİYE, Sözlü Bildiri

B15. ÇANAK, M., DEMİRTAŞ, M., ŞAHİN, C., BALCI, O., ÖNTEMEL, Ş., İplik Eğirme Sistemi/Makinesine Bağlı Olarak, Farklı Hammadde Özelliklerindeki Lifler ile Eğrilen İpliklerin Performansının Tahmin Edilmesi, 2nd International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2017), pp.2273, 25-27 Ekim 2017, Adana, TÜRKİYE, Sözlü Bildiri.

B16. PEKTAŞ, K., BEŞEN., S., B., BALCI, O., GÜNEŞOĞLU, C., ORHAN, M., ÇANKAYA, İ., İ., Antibakteriyel Aktiviteye Sahip Olan Bitkisel Ve Hayvansal Yağların Ozonlama Işlemiyle Antibakteriyel Aktivitesinin Arttırılması, International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, pp.247, 05 Ekim 2017, Malatya, Türkiye, Poster Sunumu

B17. ŞAHİN, C., BALCI, O., ÖNTEMEL, Ş., ÇANAK, M.Desining a Neural Network Based Model for Predicting Ring Yarn Values Using Fibre/ Spining Parameters, 1th International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2016), pp.1337-118,  26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B18. BALCI, O., BEŞEN, S., B., PAKSOY, N., The Simultaneous Dyeing and Antibacterial Application to Textiles, 1th International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2016), pp.1477-1484, 26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B19. BALCI, O., KAYHAN, M., Yumuşatıcı Maddelerin Denim Kumaşlara Köpük Aplikasyon İle Aktarılması ve Tutum Performansının Test Edilmesi, 1th International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2016), pp.3005-3006,  26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

 

B20. SANCAR B., B., BALCI, O., GÜNEŞOĞLU, C., ORHAN, M., TATLI, İ., İ., BEYLİ, A., E., Determining the Optimum Application Repice for Microcapsules of Ozonated Vegetable Oils to Save Antibacterial Activity to Textiles, 1th International Mediterranean Since and Engineering Congress (IMSEC 2016), pp.1414,  26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri

B21. BAKAN, S., BALCI, O., BEŞEN, B., S., Çevre Dostu Yöntemler İle Hidrofil Pamuk Üretimi, International Energy&Engineering Conferance 2016, (UEMK 2016), pp.532-538, 13-14 Ekim 2016, Gaziantep, Türkiye, Sözlü Bildiri

B22. KÜÇÜK, D., BALCI, O., TUTAK, M., In-Situ Coated of Ag, ZnO, Ag/ZnO, Composited Nano Particles to the Techinacal Fibre and Yarn by Hydrothermal Method, 6th International Technical Textiles Congress (ITTC 2015), pp.239-242, 14-16 Ekim 2015, İzmir, Türkiye, Sözlü Bildiri

B23. BALCI, O., KINOĞLU, Ö., G., The Effect of Silicone Based Softeners on the Strength and Surface Properties of %100 Cotton Knitted Fabric, 15th World Textile Conference (AUTEX 2015) 10-12 Haziran 2015, Bükreş, Romanya, Sözlü Bildiri

B24. AKAY,O.,E., BALCI,O., Determining of Energy Consumption Performance of Experimental Open Loop Adsorption System For Textile Drying Processes, 6TH Texteh International Conferance (TEXTEH), pp.108-114, 17-18 Ekim 2013. Bükreş, Romanya, Sözlü Bildiri

B25. BALCI, O., ALVER, Ü., BEŞEN, B.,S., TANRIVERDİ, A., TUTAK, M., In-Situ Generatıon of Zno on The Textile Surfaces By Hydrothermal Method, 6TH Texteh International Conferance (TEXTEH 6), pp.195-204, 17-18 Ekim 2013. Bükreş, Romanya, Sözlü Bildiri

B26. BALCI, O., BESEN, B., S., UNCU, İ., KADIOĞLU, C., PAKSOY, N., The Bleaching of Indigo Dyed Cotton Yarn By Different Oxidative and Enzymatic Methods, 13rd World Textile Conference (AUTEX 2013), 22-24 Mayıs 2013, DRESDEN-ALMANYA, Sözlü Bildiri

B27. AKAY, O.E., BALCI, O., KARAOKUR, H., İ., AKMAN, İ., Investigation of Experimental Closed Loop Adsorbtion System for Textile Drying Processes, 13rd World Textile Conference (AUTEX 2013), 22-24 Mayıs 2013, Dresden, Almanya, Sözlü Bildiri

B28. BALCI,O., TANDOGAN,G., SANCAR,B., Prediction of Important Properties of Woven Fabrics Treated by Different Resin Finishing Agents by Artificial Neural Networks, 12th World Textile Conference (AUTEX 2012),  Cilt I, Page:665-670, 13-15 Haziran 2012, Zadar, Hırvatistan, Sözlü Bildiri

B29. BALCI, O., SANCAR, B., KOCATEPE, S., ŞİRİN, Ş., Ozonation of Indigo Dyed Warp Yarns and Investigation of Some Effective Parameters, 12th World Textile Conference (AUTEX 2012),  Cilt I, Page:881-886, 13-15 Haziran 2012, Zadar, Hırvatistan, Sözlü Bildiri

B30. BALCI,O., TURAN, F., EBİN, E., GÜRMEN, S., Investigation of Application of Antibacterial Agents with Conventional and Nano Finishing Chemicals in the Same Bath, 11th World Textile Conference (AUTEX 2011), Page: 202, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse, Fransa, Sözlü Bildiri.

B31. BALCI,O., OĞULATA, R., T.,  Prediction of the CIELab Values of the Stripped Cotton Fabrics Using Artificial Neural Network-Levenberg Marquardt Technique, TEXTILE SCIENCE 2007, Page:269-270, Liberec, Çek Cumhuriyeti, Haziran, 2007, Sözlü Bildiri

B32. BALCI,O., OĞULATA, R., T.,  The Effects of Finishing Processes on CIELab Values of Dyed Polyester/Viscose Fabrics Having Different Constructions, TEXTILE SCIENCE 2007, Page:271-272, Liberec, Çek Cumhuriyeti, Haziran, 2007, Sözlü Bildiri


     C.   Ulusal hakemli/hakemsiz dergilerde yayımlanan makaleler

C1. YAVUZ, S., BALCI, O., Denim Kumaş Üretimi ve Küresel Pazarı, Tekstil Dünyası, Vol.99, s.90-98, 2016.

C2. BEŞEN, B., S., BALCI, O., GÜNEŞOĞLU, G., ORHAN, M., TATLI, İ., İ., BEYLİ, A., E., Determining The Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity to Textiles, Çukurova Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 31(2) (özel sayı), s.99-106, 2016.

C3. BEŞEN, B., S., BALCI, O., ORHAN, M., GÜNEŞOĞLU, G., TATLI, İ.,İ., Ozonlanmış Yağlar ile İşlem Uygulanmış Dokusuz Yüzeylerin Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, Vol:22: 100, s.25-31, 2015.

C4. ÇAKMAK, T., EMİL, E., KÜÇÜK, D., EBİN, B., BALCI, O., GÜRMEN, S., Antibakteriyel ve Antifungal Özellikte Gümüş İçeriği azaltılmış Bakır (Cu), Gümüş (Ag)/Çikooksit (ZnO) Nanokompozit Partiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Metalurji, Sayı: 175, s.27-31, 2015.

 C5. B. SANCAR, N. PAKSOY, O. BALCI, N. KURTOĞLU, Pamuklu Dokuma Kumaşların Boyamaya Hazırlık İşlemlerinde Enzim Kullanım Olanaklarının İncelenmesi ve Kombine Proses Geliştirilmesi, Tekstil ve Mühendis, Vol.19:86, s.7-13, 2012.

C6. O.BALCI,Ö.ÇAYLAN, N.CAN, Silindir Üstü Bıçak Yöntemi Kullanılarak Yapılan Tek Yüz Kaplama İşlemini Etkileyen Proses Parametrelerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, 18 (84), s.15-22, 2012.

C7. O.BALCI, Ğ.ASKER, İki İplik Futter Örme Kumaşların Kullanım ve Üretim Performansına Etkisi Olan Parametrelerin Tespit Edilmesi, Tekstil & Teknik, 27 (323), s.86-92, 2012.

C8. BALCI, O., ASKER, Ğ., KURTOĞLU, N., Biyoparlatma ve Reaktif Boyama İşlemlerinden Kombine Uygulanması ile Hızlı Boyama Prosesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1/1, s.39-48, 2010.

C9. BALCI, O., OĞULATA, R.,T., Kimyasal Apre Uygulamalarına Ait Bazı Parametrelerin Renge Etkisinin Belirlenmesi Bölüm I: Apre Maddesinin Kimyasal Yapısı", Tekstil & Maraton, 18/99, s.34-49, 2008.

C10. BALCI, O., OĞULATA, R.,T., Kimyasal Apre Uygulamalarına Ait Bazı Parametrelerin Renge Etkisinin Belirlenmesi Bölüm II: Isıl İşlemler, Tekstil & Maraton, 18/99, s.49-56, 2008.

C11. OĞULATA, R.,T., BALCI, O., YONGA, N., O., Pamuklu Kumaşların Boyanması Sırasında Bazı Yardımcı Kimyasalların Etkisinin Spektrofotometrik Olarak Belirlenmesi, 24/25, Tekstil & Teknik, 2008.

C12. OĞULATA, R.,T., BALCI, O., YONGA, N., O., Yardımcı Kimyasalların Asidik Ortamda Boyanan Poliester Örme Kumaşların CIELab Değerlerine Etkisinin Belirlenmesi, Tekstil Ve Mühendis, 14/65, s.29-38, 2008.

C13. BALCI, O., OĞULATA, R.,T., Boyanmış Kumaşlarda Farklı Kimyasal Apre Uygulamaları Nedeniyle Meydana Gelen Renk Değişiminin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi, Tekstil Ve Mühendis , 14/67, s.1-8, 2007

C14. OĞULATA, R.,T., BALCI, O., KALAYCI, Ş., İMRE, A., Farklı Kimyasal Apre Uygulamalarının Fiziksel Performansa Etkileri ve İstatistiksel Değerlendirmesi, Tekstil & Teknik, 23/272, s.112-128, 2007.

C15. OĞULATA, R.,T.,  BALCI, O., KALAYCI, Ş., İMRE, A., Kimyasal Apre Uygulamalarının Boyama Prosesi Sonrası Renk Değişimi Üzerindeki Etkisi ve İstatistiksel Değerlendirme, Tekstil & Maraton , 17/88, s.52-67, 2007.

C16. BALCI, O., OĞULATA, R.,T., Farklı İndirgen (Redüktif) Yıkama Maddeleriyle Gerçekleştirilen Boyarmadde Sökümü İşleminin Kumaş Boyutsal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Tekstil Ve Konfeksiyon, 16/3, s.194-200, 2006.

C17. YEŞİL, Y., BALCI, O., Dokuma Kumaşlarda Elastan Elyafının Fiziksel Performansa Etkisinin Genel Faktöriyel Tasarım Kullanılarak İncelenmesi, Tekstil & Teknik, 21/250, s.200-212, 2005.

C18. BALCI, O., OĞULATA, R.,T.,  "İndirgen Yıkamayla Yapılan Boyarmadde Sökümü ve Yeniden Boyama İşleminin Kullanım Haslıklarına Etkisi", Tekstil Ve Mühendis, 58, s.10-17, 2005.

C19. BEBEKLİ, M., BALCI, O., "%100 Polyester ve %100 Mikro Polyester Örme Kumaşların Çektirme Yöntemine Göre Boyama ve Haslık Sonuçlarının Karşılaştırılması", Tekstil & Teknik, 246, s.234-243, 2005.

C20. BALCI, O., OĞULATA, R.,T.,  "Redüktif Boyarmadde Sökümü İle Yapılan Düzeltme İşleminin Kumaş Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Tekstil Ve Mühendis, 57, s.17-25, 2005.

C21. BALCI, O., OĞULATA, R.,T., "Seçilmiş Tekstil İşletmelerinde Bazı Ürünler İçin Kalite Analizi", Tekstil & Teknik, 231, s.239-245, 2004.

      D.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1.  BALCI, O., AKMAN,İ., AKÇUL,E.,A., PAKSOY,N., Köpük Aplikasyon Tekniği İle Su İticilik Apresi Uygulanması Ve Denim Kumaş Performansına Etkisinin İncelenmesi, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi UÇTEK 2017, s.120-126, Adana, Türkiye, 2017, Sözlü Bildiridir.

D2.  BEŞEN,B.,S., PAKSOY,N., BALCI,O., %100 Pamuklu kumaşların ön terbiye işlemlerinde farklı ultrasonik ortamların kullanımı, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi UÇTEK 2017, s.72-79 Adana, Türkiye, 2017 Sözlü Bildiridir.

D3.  AKÇUL, E., A., BEŞEN,B.,S., BALCI, O., YÜKSEL, F., YILDIZ, G., Ozon Gazıyla Renksizleştirilmiş Boyama Suyunun Reaktif Boyama Prosesinde Kullanımının Araştırılması, 16. ULUSAL & 2. Uluslararası Tekstil Teknolojisi Ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiri.

D4.  BALCI, O. KINOĞLU, G., Ö., DEMİR, E., ZAFER, R., KARABİL, H., Silikon Esaslı Yumuşatıcıların Kimyasal Yapı ve Partikül Büyüklüğüne Göre Kumaşın Islanabilirliğine Etkisinin Araştırılması, 15.Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2015, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiri

D5.  BALCI, O. PAKSOY, N., Ozon Gazı ile Ağartma İşlemi sonu Bekleme Zamanına Göre Renk Değişiminin İncelenmesi, 15.Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2015, Bursa, Tükiye, 2015, Sözlü Bildiri

D6.  BEŞEN, B., S., BALCI, O., Hidrotermal Yöntemi ile Nano Çinko Oksit- Gümüş İçeren Toz Partiküllerinin Sentezi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması, 15.Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2015, Bursa, Tükiye, 2015, Sözlü Bildiri

D7.  KÜÇÜK, D., EMİL, E., ÇAKMAK, T., SAFALTIN, Ş., EBİN, B., GÜRMEN, S., BALCI, O., Ultrasonik Sprey Piroliz ve Hidrojen Redüksiyonu (Usp-Hr) Tekniği ile Üretilmiş CuAg/ZnO Nanokompozit Partiküllerinin Kaplama Yöntemiyle Kumaşlara Aktarılması, 15.Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2015, Bursa, Tükiye, 2015, Sözlü Bildiri

D8.  ÖNTEMEL, Ş., BALCI, O., DEMİR, E., Farklı Hammaddelerden Üretilen Ev Tipi Yumuşatıcıların Örgü Kumaş Performansına Etkisinin Araştırılması, 15.Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2015, Bursa, Tükiye, 2015, Sözlü Bildiri

D9.     PAKSOY, N., BALCI, O., ÖZGÜN, C., F.,Pamuklu Dokuma Kumaşların Ön Terbiye ve Boyama İşlemlerinin Tek Banyoda Kombine Uygulanabilirliği, 14.Ulusal&1.Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2013, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiridir.

D10. BEŞEN, S., B., BALCI, O., YAMAN, O., ASLAN, H.,Tekstil Boyama/Yıkama Atık Suyunun Ozon Gazı ve Ultrasonik Homojenizatör Kullanılarak Renksizleştirilmesi, 14.Ulusal&1.Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, s.30-31, 2013, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiridir.

D11. O.BALCI,T.BEDİZ, E.KAHRİMAN, K.ÜNAL, M.ASLANKURT, A.DEMİRCİ, Z.K.PINARLI, H.AKDAOĞLU, "TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ, Farklı Tekniklerle Üretilen Konvansiyonel ve Nano Silikon Esaslı Özel Yumuşatıcı Kimyasalların Karakterizasyonu ve Kullanım Olanaklarının Araştırılması, 13.Tekstil Teknolojisi Ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, s.125-144, 02-04 Haziran 2011, Bursa, Türkiye, Sözlü bildiri

D12. BALCI, O., OĞULATA, R., T., Alkali ve Asidik Şartlarda Redüktif Yıkama ve Haslık Performansına Etkilerinin Karşılaştırılması, II.Tekstil Teknolojileri Ve Tekstil Makinaları Kongresi, s.179-187, Ekim, 2007, Gaziantep, Türkiye, Sözlü Bildiri.

D13. BALCI, O., OĞULATA, R., T., Yumuşaklık ve Buruşmazlık Aprelerinin Haslıklar ve Renk Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi", 11.Tekstil Teknolojisi Ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, s.63-83, Mayıs, 2007, Bursa, İstanbul, Sözlü Bildiri.

D14. BALCI, O., OĞULATA, R., T., Redüktif Boyarmadde Söküm İşleminin Kumaş Fiziksel Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Tekstil Teknolojileri Ve Tekstil Makinaları Kongresi, s.165-176, 2005, Gaziantep, Türkiye, Sözlü Bildiri.

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE