Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği

1 ) Temel Mühendislik bilgilerini, günlük hayatta kullanabilecek beceri ve yetkinlikleri kazandırmak

2 ) Tekstil üretim süreçlerine yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak

3 ) Etkin kullanılabilecek genel ekonomi bilgisi vermek

4 ) Tekstilde kullanılan programların (SPSS, Autocad, C++ vb.) etkin kullanımını sağlamak

5 ) Elyaf, iplik, dokuma, örme, terbiye, konfeksiyon vb. konularda bilgi sahibi olan ve bu bilgisini iş hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmek

6 ) Günlük hayatta ve iş hayatında kullanılabilecek yabancı dil bilgisini kazandırmak.

7 ) Etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışması ve takım ruhunu bilen, girişimci bireyler yetiştirmek.

8 ) Sorunlara pratik çözümler sunabilen ve zamanı etkin kullanabilen bireyler yetiştirmek.

1 ) Genel mühendislik kavramlarını anlama

2 ) İşletmelere yönelik temel bilgiye sahip olma

3 ) Üretimine ve kullanımına yönelik çalışmaları anlayabilme ve yorumlayabilme

4 ) İşletmelerde bulunan temel teknolojik araçları ve gereçleri kullanabilme

5 ) Üretim, yönetim, pazarlama bilgisine sahip olma

6 ) Almış olduğu eğitimi güncel iş hayatına aktarabilme yeteneği

7 ) Ekip çalışmasında yer alabilme

1 ) Tekstil mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip olma

2 ) Araştırma, inceleme ve gözlemleme becerisi kazandırma

3 ) Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme

4 ) Zamanın etkin kullanılmasını sağlayabilme

5 ) Sorgulayabilme ve tartışabilme yeteneği

6 ) Diğer bilimlerin Tekstil Mühendisliği Bölümü ile olan ilişkisini özümseyebilme

7 ) Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme yeteneği

8 ) Yönetim becerisine sahip olabilme

1 ) Tekstille ilgili bilgi birikimine sahip olma

2 ) Ekonomi ile ilgili temel bilgilerin kazanılması

3 ) Tekstilde kullanılan bilgisayar programlarıyla ilgili bilgiye sahip olma

4 ) Elyaf, iplik, dokuma, örme, terbiye,konfeksiyon vb. konularında bilgi sahibi olma

5 ) İşletme becerilerine yönelik yeterlilik kazanma

6 ) Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı kazanma

7 ) Tekstil üretim ve kullanım sorunlarının çözümüne ilişkin yeni yaklaşımları benimseme

1 ) Mühendisliğin temel bilgilerini ve kavramlarını öğretmek.

2 ) Tekstil kaynaklı sorunların çözümünde görev alan donanımlı mühendisler yetiştirecek bir lisans programı sunmak.

3 ) Elyaf, iplik, dokuma, örme, terbiye, konfeksiyon vb. konularında gelişen teknolojiyi takip edebilen, çalıştığı kuruma uygulayabilen,gelişime açık bireyler yetiştirmek.

4 ) Araştırma ve inceleme yapmaya yönlendirmek.

5 ) Almış olduğu tekstil eğitimini güncel iş hayatına aktarabilmek.