Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği

Çift anadal programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Çift anadal programına katılabilmek için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde ikinci dalda lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.