Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitende Tekstil Mühendisliği bölümü ilk öğrencilerini 1996 yılında alarak eğitim-öğretimine başlamıştır. İlk mezunlarını 2000 yılında veren bölümümüz, 2002 yılından itibaren lisansüstü eğitim vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi itibariyle de yüksek lisans ve doktora programı, Gaziantep Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir.

Bölümümüz, mesleki ve etik değerlere sahip, toplumsal sorumluluk sahibi, çok disiplinli takımlarda çalışma becerisine sahip, inovatif düşünceli ve yenilikçi tekstil mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çift anadal programı ile fakültemizde yer alan diğer bölümlerden sadece fark derslerini alarak 2 ayrı mühendislik diploması imkânı bölümümüz tarafından sunulmaktadır. Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencileri; İnşaat, Makina, Elektrik-Elektronik ve Çevre Mühendisliği Bölümleri ile çift anadal programlarına sahiptir.

Erasmus programı dâhilinde yurtdışı üniversiteleri ile (İspanya, Portekiz, Romanya ve İsveç) ile ikili anlaşma yapılarak öğrencilerin 1 veya 2 yarıyıl süresince öğrenimlerini yurtdışında sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Tekstil mühendisliği bölümünde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle Zorunlu Olmayan İngilizce Hazırlık Eğitimi verilmeye başlanmıştır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle de öğrencilere, intern mühendislik kapsamında 8.yarıyılda hafta içi 5 gün olmak üzere, fabrikada uygulamalı eğitim verilecektir. Mühendisliğe ilk adımalrını bu dönemde atacak olan öğrenciler, intern mühendis olarak anılacak ve 7 dönem boyunca teorik ve pratik olarak aldıkları derslerin uygulamalı halini görerek, deneyim kazanacak ve böylece kendini geliştirmesi sağlanacaktır.